Råd og veiledning

Råd og veiledningsteg for steg

Her får du noen gode råd fra oss på veien mot din unike NOA-modell. Du kan også kontakte oss underveis i prosessen, hvis det er noe du ønsker svar på.

Tomteløsning

Det er viktig at du gjør egne vurderinger av tomta; forholdet til atkomst, terrengformasjon, utsikt, sol og vindretninger. Da blir det lettere å velge byggets form, plassering og aktuell modell.

Hyttemodeller

Send oss ditt på valg av modell og aktuelle tilpassinger, eller din egen unike løsning, så får du et tilbud på arkitekt-tegninger fra oss tilpasset dine ønsker.

Rom og smarte innredninger

Tips oss om spesielle rom- og innredningsvalg du ønsker vi skal ta hensyn til, så gir vi råd om tilpassing av modeller etter dine egne ønsker og behov.

Interiør og eksteriør

Med grunnlag i våre standard material- og rombeskrivelser kan du selv bearbeide dine egne interiørvalg, og din kjøkkenleverandør gir veiledning i valg av kjøkkendesign.

Uterommet

Se våre inspirasjonsmodeller, fortell oss hva du ønsker, og vi tilpasser smarte uteromløsninger etter dine behov.

Tilvalgsbygg

Se våre modeller for tilvalgsbygg, eller tilpass din egen kombinasjon av boder og uterom på talgo.plusconsept

TILBUDS- OG SØKNADSGRUNNLAG

Arkitekt-tegninger

Når våre arkitekter har tegnet ditt bygg og vi har laget tilbudsgrunnlag på din hytte, kan du innhente konkurransedyktige priser hos dine lokale leverandører.

Søknad rammetillatelse

Med arkitekttegninger kan du også avklare grunnlag for byggesøknad, og søke om en byggetillatelse. Du kan også velge å søke i to trinn, først en rammesøknad, og senere  en igangsettingssøknad når ansvarlige håndverkere er valgt.

Byggeløsninger

NOA modellene kan bygges med alle byggesystem; pre-cut, elementer og massivtre, du avklarer leveransen direkte med din lokale byggmester og øvrige håndverkere.

Byggmesterleveranse

Kontakt aktuelle byggmestere med prisforespørsel, og opprett en dialog på hvilken leveransetype og byggemetode du ønsker. Avklar også aktuell egeninnsats og framdrift.

Andre håndverksfag

Avklar om byggmesteren også skal inkludere tilbud på andre fag og byggeplassledelse, eller om du skal innhente separate tilbud på ulike håndverksfag, og koordinere dette selv.

BYGGMESTER-TEGNINGER

Våre arkitekter og ingeniører utarbeider komplette byggetegninger, med nødvendige, monteringstegninger og arkitektdetaljer for gjennomføring på byggeplass.

KONTRAKTER OG FREMDRIFT

Vi anbefaler at det utarbeides en framdriftsplan for prosjektet som omfatter alle byggearbeider, også egeninnsats. Det er også viktig å avklare hvem som skal ha byggeledelse og ansvar for leveranser. Dette gir alle parter grunnlaget for en forutsigbar og kontrollert byggeprosess.

SØKNAD OM IGANGSETTING

Når byggmester og håndverkere er valgt som utførende, og rammetillatelsen foreligger, kan du søke om igangsettingstillatelse for aktuelle ansvarshavende. Når igangsettingstillatelse er mottatt kan byggingen starte.

BYGGEPROSESSEN

Med en godt planlagt byggeprosess har du også tilrettelagt for et godt sluttresultat. Hvis det skulle dukke opp spørsmål underveis knyttet til våre leveranser, kan du bare kontakte oss.

Vi ser fram til at du kan du flytte inn og oppleve at din egen NOA-løsning i hytte eller hus.