Våre tjenester

Dette er NOA

NOA er et konsept utviklet av BLOM arkitekter - for at du som kunde enkelt, raskt og rimelig kan velge å bygge hytte eller hus tegnet av arkitekt.

Modellene er smarte standardiserte løsninger som enkelt kan justeres og tilpasses dine behov. Vi bygger på lang erfaring og god kompetanse. I tillegg vektlegger vi miljøhensyn og estetikk.

Enten du er selvbygger eller utbygger kan du dra nytte av potensialet til innsparing. Med ferdig tegningspakke og arkitekt til å veilede og rådgi ved behov, er kvalitet og trygghet ivaretatt. Du velger din lokale byggmester og kortreiste leveranser.

Finn din lokale byggmester: byggmesterforbundet

NoaHytterHus_inspirasjon_13

Klimasmart med deg

Vår filosofi er samstemt med poenget bak NOAs ark; å skape rom for alle – i en bærekraftig verden.

Vi søker å sette «lette fotavtrykk» – plasseffektive og miljøvennlige løsninger for fremtiden. NOA hytter og hus tilpasses omgivelsene, har god kvalitet og lang varighet.

Det miljøvennlige byggematerialet tre er viktig for oss. For å vise at vi jobber bevisst med dette, er det naturlig å sette naturen i fokus – også når det gjelder vår profil og vårt uttrykk. NOA-logoen har myke former og gir assosiasjoner til landskap og miljø.

Vår visjon er å gjøre verden mer klimasmart. Vi vektlegger klimasmart rådgivning som en del av leveransen.

NoaHytterHus_inspirasjon_9