Søknad-/tilbudsgrunnlag

NOA hyttet &hus selger komplette tegningspakker utviklet og designet av BLOM arkitekter.

NOA modellene er dynamiske og klimasmart trebygg.

Hver modell kan tilpasses og justeres for å få den funksjonen du ønsker for ditt bygg. Med arealeffektive flerbruksløsninger, lette fotavtrykk i terrenget, og med tre som byggemateriale vil du få et klimasmart bygg til en konkurransedyktig pris.

Det er fint om du finner en modell som utgangspunkt, men vi kan også prosjektere direkte til deg. I vår materialbeskrivelse finner du miljørettede produkter.

Om du ønsker endringer på en modell gjør vi dette timebasert. Om du ønsker en NY modell får du et pristilbud på dette. TA KONTAKT!

Du får våre tegningspakker i 2 utgaver:

  1. Søknads-/tilbudstegninger - tegninger og grunnlag for byggesøknad og tilbudsinnhenting
  2. Byggplasstegninger – Arbeidstegninger – materialbeskrivelse

Vi ser frem til å høre fra deg og til å gi deg et pristilbud fra NOA hytter&hus, vi snakkes. 

[email protected]